Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?

Komunikaty

Spółka dzielona tj. spółka pod firmą CHEMIK HURTOWNIA BUDOWLANA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Chemik HB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Startowa 3 (85-744 Bydgoszcz), której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998243, posiadającej NIP: 7831022976, numer REGON: 630282120 oraz kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) niniejszym ogłasza w drodze bezpłatnego udostępnienia do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych, plan podziału przez wydzielenie tj. w drodze przeniesienia części majątku spółki pod firmą CHEMIK HURTOWNIA BUDOWLANA sp. z o.o. (jako spółki dzielonej) na nowo zawiązywaną spółkę pod planowaną firmą CHEMIK TRANSPORT sp. z o.o. (jako spółkę nowo zawiązywaną).

 

Plan podziału został sporządzony w dniu 31 stycznia 2023 r., a następnie, od dnia 31 stycznia 2023 r., bezpłatnie udostępniony na niniejszej stronie internetowej spółki dzielonej – nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę w sprawie podziału.

 

 

Pliki do pobrania: